Cito-toets in het basisonderwijs

In groep 8 wordt bij leerlingen de Cito-toets afgenomen. Deze toets is de laatste in een lange reeks die leerlingen moeten maken alvorens ze de overstap naar het voortgezet onderwijs maken. Hoe belangrijk is de Cito-toets vandaag de dag nog?
En heeft oefenen voor de Cito-toets nu wel of geen zin?

Wat is de Cito-toets?
De Cito-toets is de bekende Eindtoets in het basisonderwijs, welke leerlingen worden geacht te maken. De toets duurt 3 ochtenden en vindt plaats in april. De datum ligt landelijk vast. Dat betekent dus dat op alle basisscholen in Nederland de Cito-toets tegelijkertijd wordt afgenomen.
De Cito-toets brengt in kaart in hoeverre leerlingen bij zijn op het gebied van rekenen en taal. Met name vaardigheden als begrijpend lezen, spelling en grammatica, studievaardigheden, rekenen en kennis over woordenschat worden getoetst.
Aan de hand van de antwoorden rolt er na een paar weken een Cito-score uit en kan bepaald worden welk niveau voor voortgezet onderwijs geschikt is voor het kind in kwestie.

Belangrijk
Het is bekend dat de Cito-toets plaatsvindt nadat de school een advies uitbrengt voor het vervolgonderwijs. De meeste scholen adviseren hun leerlingen al in december of januari een bepaald type onderwijs te gaan volgen. En hoewel het woord “advies” doet denken dat je het naast je neer kan leggen, houden middelbare scholen zich vast aan dit advies. Een vmbo-tl advies van de basisschool zal dus niet kunnen leiden tot een plaatsing in een havo of vwo-klas.
Het enige dat nog verschil zou kunnen maken is een hogere Cito-score. Want dan moet een heroverweging plaatsvinden. Dat is de reden dat ouders overwegen om een Cito-trainer aan te schaffen.

Cito-toets oefenen
Een Cito-trainer helpt kinderen zich goed voor te bereiden op de Cito-toets van groep 8. De trainer bootst de toetsstof zo goed als na, waardoor kinderen in staat zijn zich gedegen voor te bereiden. Ze krijgen vragen zoals die op de Cito-toets ook gesteld worden en leren om te gaan met de vraag- en antwoordwensen van de Cito-toets.
Het oefenen kan dus zorgen dat er tijdens de Cito-toets een hoger advies gegeven wordt dan het advies dat al is afgegeven door de basisschool. Het doel van veel ouders is dan ook een heroverweging.

Heroverwegen van het advies
Wanneer het dan zover is en het schooladvies heroverwogen moet worden, moet de basisschool opnieuw kijken naar het gegeven advies. De Cito-score kan dan wel hoger zijn, dat hoeft niet te zeggen dat de basisschool mee gaat. Wanneer er tussentijds ook verbetering is gezien in de vaardigheden van een leerling, is de kans natuurlijk wel groter dat een basisschool besluit het advies aan te passen. Dit hoeft niet altijd het advies te zijn dat Cito nastreeft, maar kan ook een middenweg zijn.
De basisschool moet voorzichtig zijn, want die wil ook voorkomen dat kinderen later in hun schoolcarrière alsnog uitvallen.
Het Nederlandse schoolsysteem is er namelijk op gericht dat je in principe vanuit elk niveau nog door kan groeien. Ook al begin je op het vmbo, uiteindelijk is zelfs vwo te bereiken. Ook via het mbo en hbo kun je met een vmbo-diploma altijd nog op de universiteit belanden.

Conclusie
De Cito-toets heeft een andere betekenis gekregen doordat deze nu later in het schooljaar wordt afgenomen, maar weg is de toets zeker niet. De Eindtoets is verplicht en naast Cito zijn er nog andere aanbieders van de Cito-toets. Een Cito-trainer kan helpen om kinderen alvast kennis te laten maken met de Cito-toets en de score verbeteren. Wanneer er dan een heroverweging plaats dient te vinden, kan het zijn dat een kind alsnog voor hoger onderwijs in aanmerking komt. Dit zal altijd in samenspraak met ouders, leerling en betrokken scholen gebeuren.