5 kenmerken van een professionele coach

Mocht je op de één of andere dag bedenken om aan de slag te gaan als coach dan kan dat. Maar of het zo verstandig is, dat is de vraag. Bovendien ben je dan geen professional maar meer een hobbyist als je niet in die richting hebt gestudeerd of nog niet veel levenservaring hebt. In dit blog artikel staan 5 kenmerken om een professionele coach te vinden.

1.      Een goede coach heeft certificaten

Iedereen kan zich een coach noemen, dat komt omdat het geen beschermende titel is. Professionele coaches laten zich daarom ook certificeren. Een opleiding tot coach en het daarbij behorende certificaat zorgt ervoor dat de klant ervan uit kan gaan dat de coach er de nodige diploma’s en/of schat aan ervaring in zijn werk heeft. Een coach van een goed niveau beschikt over een EMCC, ICF-certificaat of equivalent daarvan. EMCC betekend letterlijk European Mentoring & Coaching Council en het verstrekt het EU kenmerk. IFC staat voor International Federation of Coaching.

2.      Een goede coach is transparant en werkt resultaatgericht

Een professionele coach kent vijf rollen: een coach, een opdrachtgever, een gecoachte, een coaching vraag en een coaching contract. De rollen van de eerste drie en de resultaten van de laatste twee moeten vooraf concreet zijn vastgelegd in een contract. Dit contract geldt dan ook als leidraad voor het gehele coaching traject.

3.      Een goede coach kent zijn/haar rol

De belangrijkste werkzaamheden van een coach zijn vragen stellen, luisteren en doorvragen. Vaak is het de bedoeling dat er vooral open vragen worden gesteld zodat de gecoachte zijn/haar zegje moet doen. In coaching gesprekken is het dan ook de bedoeling dat de coach geen oordelen gaat vellen. En daarbij is het ook de bedoeling dat de gecoachte uiteindelijk zelf met oplossingen komt voor het probleem op dat moment.

4.      Een goede coach richt zich op het totaalplaatje

Als coach zijnde moet je altijd kijken naar het totaalplaatje. Dus altijd verder vragen naar eventueel het verleden van iemand, werkachtergrond maar ook familie en vrienden. Het is belangrijk om je als coach goed in te kunnen leven in iemand om zo erachter komen wat het probleem is.

5.      Een goede coach laat de klant het traject bepalen

Als coach zijnde is het belangrijk dat je in je achterhoofd onthoud dat coaching vrijwillig is en nooit vrijblijvend. De klant bepaalt de agenda en wat het traject qua resultaat moet behalen. Bij coaching bestaat geen vast programma. Het is maatwerk, want ieder mens is uniek en dat vraag dus iedere keer om een andere aanpak. De coach kan natuurlijk wel een aantal adviezen geven maar grotendeels is het de bedoeling dat de klant bepaalt.